Bigdata testcases design/ Mẫu thiết kế testcases với ứng dụng BigData

Post Reply
User avatar
TesterPRO Admin
Posts: 39
Joined: Tue Sep 19, 2017 11:02 am

Bigdata testcases design/ Mẫu thiết kế testcases với ứng dụng BigData

Post by TesterPRO Admin » Mon Oct 16, 2017 7:13 am

Hi,
Giờ đây đi đâu, làm việc ở đâu cũng nêu về việc áp dụng BigData cho dữ liệu.

Thực chất nếu bạn thấy các điều kiện sau thoả mãn thì hãng áp dụng BigData
- Tần suất lấy dữ liệu để xử lý cỡ (500k-1M) bản ghi/giờ/ngày/tháng - hoặc nhiều hơn
- Cỡ tốc độ dữ liệu cần xử lý cỡ TeraByte/giây
- Và cần phân tích dữ liệu để dự đoán hỗ trợ ra quyết định

Vậy cần quan tâm những mảng việc nào với ứng dụng có sử dụng BigData:
- Cho dù kiến trúc BigData là gì chăng nữa, nó phải đảm bảo: Data là toàn vẹn, được xử lý tất cả, dù ít, nhiều, hoặc rất nhiều. Tốc độ xử lý biến đổi không cao - cần duy trì tới Terabyte/s
- Mức độ toàn vẹn của dữ liệu: lưu chuyển lớn, nhanh, xong cần đảm bảo đủ và đúng dữ liệu tới nơi đến (không được thiếu, mất, lỗi...)
- Về security: tương tự như một desktop app.
- View và visualize kết quả: phải chịu được lượng bản ghi từ 500k-1 tỷ bản ghi.
- Tài nguyên tiêu tốn có thể thay đổi lớn song không thay đổi về thời gian xử lý: 1GB dũ liệu xử lý trong 10s, 100Gb dữ liệu cũng cần phải xủ lý trong 10s, 1TB cũng vậy. Nếu thời gian thay đổi: chứng tỏ kiến trúc DB có vấn đề và ko phù hợp cho BigData.

Tổng hợp các thiết kế cho các trường hợp kiểm định:

bd.jpg
Ảnh to.

Giới thiệu hướng kiểm định qua clip.

Các testcases mẫu trên TutorPoint site!
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
TesterPro Admin.

enpi8endi
Posts: 1
Joined: Tue Oct 17, 2017 3:37 am

Re: Bigdata testcases design/ Mẫu thiết kế testcases với ứng dụng BigData

Post by enpi8endi » Tue Oct 17, 2017 3:41 am

ad có thể làm chi tiết hơn không, cái này quá chung chung và gần như không có thông tin mới

User avatar
TesterPRO Admin
Posts: 39
Joined: Tue Sep 19, 2017 11:02 am

Re: Bigdata testcases design/ Mẫu thiết kế testcases với ứng dụng BigData

Post by TesterPRO Admin » Fri Jan 05, 2018 7:24 am

Bạn xem qua cái này nhé để hình dung:

https://www.youtube.com/playlist?list=P ... sOd8w5TB75

Về nguyên tắc lập chiến lược kiểm định bạn phải có:
-Technique
-Exit criteria
-Test objective

Vậy khi một ai đó nói với bạn “đó hệ thống đó là big data đó”, vậy bạn cần quan tâm yếu tố nào trong:

1. Functionality
- Dữ liệu vào hệ Big Data
- Dữ liệu xử lý trong Big Data
-….

2. Security
- Communication Security
-…

3. Performance
- Tốc độ sao cho đạt 3TB/S

4. Architecture


BR,
KJ
TesterPro Admin.

Post Reply

Return to “Các mẫu chiến lược kiểm định cho ứng dụng BigData/ BigData test strategies”