Database common testcases/ Mẫu chung cho testcases về Database

Mẫu testcase, và phân tích testcase điển hình với các ứng dụng desktop nói chung (ví dụ: ứng dụng chat Skype, ứng dụng xem film, ứng dụng Microsoft Word, phần mềm NotePad, phần mềm Microsoft Paint...vv..)
Post Reply
User avatar
TesterPRO Admin
Posts: 39
Joined: Tue Sep 19, 2017 11:02 am

Database common testcases/ Mẫu chung cho testcases về Database

Post by TesterPRO Admin » Wed Oct 11, 2017 3:53 pm

Hi,
Database luôn ẩn hiện trong quá trình làm bất cứ phần mềm gì.
Điểm danh các loại DB nhé:
1. Loại nhẹ nhàng:
- file (bất kỳ)
- CSV
- XML
- JSON
- Cookie

2. Loại cơ bản
- MS SQL
- MySQL
- Oracle DB
- PostgreSQL
- MongoDB

3. Loại sừng sỏ
- HDFS
- Hive
- Teradata
- Cloudera

Vậy testing chúng cần quan tâm (chức năng, tốc độ, bảo mật, tiêu tốn tài nguyên...cứ coi nó như một app) trên các miền:
- Khi thao tác (nhập xuất)
- Khi quản trị DB (kèm luôn việt thiết kế)
- Khi vận hành tối đa

Tổng hợp
db.jpg
Ảnh to.

Xem giải thích qua clip!

Mẫu testcases Oracle DB!

Mời comment từ fans!
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
TesterPro Admin.

Post Reply

Return to “Các mẫu trường hợp kiểm định cơ bản cho desktop apps/ Basic desktop app testcase patterns”