Sample testcases for iOS app/ Tổng quan về các mẫu testcases cho iOS app

Mẫu testcase, và phân tích testcase điển hình với các ứng dụng mobile nền tảng iOS.
Post Reply
User avatar
TesterPRO Admin
Posts: 39
Joined: Tue Sep 19, 2017 11:02 am

Sample testcases for iOS app/ Tổng quan về các mẫu testcases cho iOS app

Post by TesterPRO Admin » Sun Oct 08, 2017 1:00 pm

Hi,
Với iOS app, cũng không khác gì với android app, cần lưu tâm:

- Với mỗi chức năng đã coi là làm xong: cần chạy ngay với Analyze và Profile trong Xcode để xem độ phức tạp của chức năng để có thể biết: có bị ăn bộ nhớ hay ko?, có bị nút cổ chai trong chức năng hay ko?

- Với GUI cũng vậy, ko thể dùng mắt để check: cần dùng công cụ để check: Appium, HERA. Nếu khó quá cần chụp ảnh lại và so sánh ảnh với ảnh của từng giao diện con (có thể dùng GIMP, ImageMagik hoặc Adobe Photoshop để so sánh ảnh)

- Load, stress, tương tự với desktop/android app

- Các chức năng hoàn hảo rồi, có thể dùng automation của Xcode để chạy test automation, hoặc Appium hoặc HERA

- Đặc biệt các chưc năng liên quan tơi media (live stream, sửa ảnh sau khi chụp, live feed....cần thủ công để check) vì iphone là công cụ rất hiệu quả để làm các app media, mạng xã hội có liên quan tới media... điểm yếu lớn nhất là stream data bị lấy chen ngang, hoặc data chưa mã hoá.

Tổng quan:
ios.jpg
Ảnh to

Mẫu cases trên Excel.

Mời pà con comment thêm!
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
TesterPro Admin.

Post Reply

Return to “Các mẫu trường hợp kiểm định cơ bản cho mobile iOS apps/ Basic iOS app testcase patterns”