Topology testcases for android app/ Tổng hợp mẫu kiểm định cho app chạy android

Mẫu testcase, và phân tích testcase điển hình với các ứng dụng mobile nền tảng Android.
Post Reply
User avatar
TesterPRO Admin
Posts: 39
Joined: Tue Sep 19, 2017 11:02 am

Topology testcases for android app/ Tổng hợp mẫu kiểm định cho app chạy android

Post by TesterPRO Admin » Sat Oct 07, 2017 6:22 am

Hi,
Từ năm 2008, bên FSOFT đã có những dự án chậm chững cho android 1.5. Và phải tới 2010, mứoi có một dự án khủng cho mạng xã hội bác sĩ của Mỹ Doximity.com, rồi tiếp đến là El Camino hospital, rồi tool đấu giá cho toà án của quận Nevada (convert từ website thành app). Tới android 2.0, 3.x, 4.x maintain suốt hết bản build này tới build khác.

Rồi các dự án cho Google Nexus, nhận diện hình ảnh, vật thể, thực tế ảo, 3D camera, assistance với từ điển giọng nói. Vậy các nghiệp vụ xuyên suốt gồm:
- Tài khoản
- Lập lịch
- Đấu giá
- Nhận diên 2D
- Nhận diện giọng nói
- Masking
- biến 2D thành 3D camera

..thực ra về cases ko khác gì trên desktop.

Song cái lưu ý ở đây để có cases phù hợp với Android là:
- Performance của app là phải được kiểm chứng là bắt buộc từng thao tác qua sdk/tool monitor (trong bộ sdk có)
- Không được phép dùng mắt để validate GUI (dùng tool: Robotium, Appium, HERA..)
- Android là máy ảo trên nền C. Vậy nếu bạn làm tất cả trong khả năng của bạn làm máy ảo lỗi bộ nhớ, hoặc xử lý hàng đợi lâu có nghĩa là app sẽ crash
- GUI của Android là XML, vậy hoàn toàn có thể bị injection, có khoảng 40 cases của injections rất dễ học ở SQL inject me/XSS inject me firefox add on để tham khảo
- Trao đổi giao thương bên ngoài là WS và JSON, vậy cần quan tâm tới SOA testing
- Android hoạt động theo activity trên tưng màn hình, hay nói cách khác sang màn khác mọi thứ phải lấy ở đâu đó từ đầu: đó là gốc rễ vấn đề
- Với các app có service chạy ngầm: đôi khi công cụ test đơn giản là màn hình Desktop monitor ram, cpu để xem service đó khi nào bị dư thừa/lỗi bộ nhớ (tức là bạn thấy ram, cpu của desktop của bạn tăng lên đột ngột).
- Chỉ nên autotest khi bạn chắc chắn các chức năng là không thay

Tổng quan:

adr.jpg
Ảnh lớn.

Hướng dẫn testing qua autotesting tool (tự biên tự diễn) HERA, hoặc Robotium.

Testcase mẫu cho El Camino hồi đó!

Mời pà con comment thêm!
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
TesterPro Admin.

Post Reply

Return to “Các mẫu trường hợp kiểm định cơ bản cho mobile Android apps/ Basic Android app testcase patterns”