Tập hợp mẫu trường hợp kiểm định cho ứng dụng chơi game/ Video game app testcases designs

Mẫu testcases, phân loại kiểu tiếp cận kiểm định cho ứng dụng video games.
Post Reply
User avatar
TesterPRO Admin
Posts: 39
Joined: Tue Sep 19, 2017 11:02 am

Tập hợp mẫu trường hợp kiểm định cho ứng dụng chơi game/ Video game app testcases designs

Post by TesterPRO Admin » Fri Sep 29, 2017 3:35 am

Hi,

Video Game luôn là một ngành công nghiệp hốt bạc.

Làm ra game, và test game có giá $8/hour tại Mỹ năm 2005.

Việt Nam thì cứ đều đều 100k-200K/giờ.

Câu hỏi: Anh ơi, test game phải chuẩn bị gì?
- Chỉ cần e chơi game giỏi và uống cafe đều đều

Tiếp, anh ơi e cần tìm ra bao lỗi một ngày?
- 200 lỗi 1 ngày (như Santa Monica Studio tester bắt ra đó) - chắc là game này rất nhiều lỗi chứ bình thường app mà 200 lỗi/ngày là vứt app đó đi rồi

Ở đây xin tổng kết các testcase và kiểu loại phương thức tiếp cận để các tester mới khi muốn tham gia ngành công nghiệp này biết trước

g.jpg
Ảnh to.

Clip học testing game.

Clip xem các tester của Santa Monica testing game God of War thế nào?

Mong comment từ fans
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
TesterPro Admin.

User avatar
TesterPRO Admin
Posts: 39
Joined: Tue Sep 19, 2017 11:02 am

Re: Tập hợp mẫu trường hợp kiểm định cho ứng dụng chơi game/ Video game app testcases designs

Post by TesterPRO Admin » Fri Sep 29, 2017 3:55 am

Hi,
Và cả sách dạy Test game nữa nhé, tại đây.

Image

Gluk!
TesterPro Admin.

Post Reply

Return to “Video game testcases/ Mẫu testcases cho video game nói chung”