SOA testcases/ Mẫu testcases cho kiểm định hướng dịch vụ

Mẫu testcase, và phân tích testcase điển hình với các ứng dụng theo hướng dịch vụ service oriented architect- SOA.
Post Reply
User avatar
TesterPRO Admin
Posts: 39
Joined: Tue Sep 19, 2017 11:02 am

SOA testcases/ Mẫu testcases cho kiểm định hướng dịch vụ

Post by TesterPRO Admin » Thu Sep 28, 2017 5:35 am

Hi,
Về SOA thì ai cũng rõ hoặc đã làm với các app có kèm JSON, MQ, TIBCO, XML…lâu lắm rồi. Song chưa hiểu rõ SOA là nó test là test những cái gì.

Câu hỏi 1: anh ơi SOA là gì?
- Là kiến trúc xử lý hướng dịch vụ; ở đó app và server được giao tiếp chủ yếu qua webservice

Vậy ở đây sẽ lý giải ngắn gọn SOA Testing nhé:
- SOA Testing là khi bạn xem xét chất lượng xử lý dữ liệu dạng chuỗi định dạng như (JSON, MQ, TIBCO, XML…) từ server sẽ phản ứng ra sao, nếu:
+ khi giá trị biến là xáo trộn nhiều kiểu (giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, giá trị sai, giá trị không đúng mẫu)
+ khi thiết định giao tiếp là xáo trộn (đặt sai câu SQL, đặt sai kiểu giao tiếp, thêm node, xoá node quan trọng…)
+ khi bị gán/chèn những mã ngoài mong đợi vào giá trị biến

Câu hỏi khác: anh ơi JSON là gì?
- Đơn giản JSON là linh hồn sống, và là kiểu định dạng dữ liệu chu truyển giữa các server đang dùng webservice (WS). 98% ứng dụng bây giờ là dung WS

Câu hỏi khác: anh ơi thế tụi e làm system test, gui test, ut, it, load test…tại sao lại làm SOA test nữa làm gì?
- Tất cả những cái bạn nói là chúng ta đang kiểm chứng sau khi dữ liệu đã có trong một các tier (client, server) rồi. Bây giờ ta phải kiểm chứng là khi dữ liệu bị biến tướng khi nó ĐANG di chuyển, và trước khi nó vào các tier (client, server)... thì tier và các công nghệ kèm theo tier xử lý khi dữ liệu bị biến tướng ra sao?


Vậy các lỗi tiềm năng hay gặp:
  • Lỗi api ko ổn định
  • Lỗi security với giá trị gửi (script, mã, biến sai, null..)
  • Lỗi api ko trả lại giá trị đúng
  • Lỗi api ko trả lại giá trị thừa/thiếu
  • Lỗi không đạt chuẩn khi api phản hồi báo lỗ

Vậy dùng công nghệ, tool nào phổ biến hiện nay:

Soap NG from smartbear.com
60+ tools
OR: Guide từ Guru

Tổng quan, là tester cần quan tâm gì, và đường hướng tạo testcase gì, ở SOA testing:

so.jpg
Ảnh to,

Hướng dẫn làm, clip đây!

Tham khảo case ở đây!


Comment thêm từ fans, welcome!
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
TesterPro Admin.

Post Reply

Return to “Các mẫu trường hợp kiểm định cơ bản cho ứng dụng hướng dịch vụ/ Basic SOA testcase patterns”