Usability testcases/ Mẫu testcases cho đánh giá tính dễ sử dụng

Mẫu testcase, và phân tích testcase điển hình về độ dễ sử dụng và trải nghiệm người dùng.
Post Reply
User avatar
TesterPRO Admin
Posts: 39
Joined: Tue Sep 19, 2017 11:02 am

Usability testcases/ Mẫu testcases cho đánh giá tính dễ sử dụng

Post by TesterPRO Admin » Wed Sep 27, 2017 5:59 am

Hi,
Theo Beyond human-computer interaction, 2nd (3rd) ed., Edition John Wiley & Sons Ltd. về nguyên tắc cơ bản của thiết kế, tổng kết là:


Về tính dễ sử dụng (Usability)

Effective to use - hiệu quả (đạt kết quả cao sau khi dùng)
Efficient to use - hiệu năng cao (trong khi dùng)
Safe to use - an toàn khi dùng
Have good utility - đủ tiện dụng khi thao tác
Easy to learn - dễ dàng tự học
Easy to remember how to use - dễ dàng ghi nhớ

Được hiểu rộng ra như sau:

usa.jpg
Anh to.

Mong phản hồi của fans.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
TesterPro Admin.

Post Reply

Return to “Các mẫu trường hợp kiểm định cơ bản cho độ dễ sử dụng/ Basic usability testcase patterns”