User Experience Testcases/ Mẫu testcases cho trải nghiệm người dùng

Mẫu testcase, và phân tích testcase điển hình về độ dễ sử dụng và trải nghiệm người dùng.
Post Reply
User avatar
TesterPRO Admin
Posts: 39
Joined: Tue Sep 19, 2017 11:02 am

User Experience Testcases/ Mẫu testcases cho trải nghiệm người dùng

Post by TesterPRO Admin » Wed Sep 27, 2017 5:53 am

Hi,
Việc tìm lý do người dùng từ bỏ sản phẩm có thể khá khó khăn. Vì nguyên nhân xác định sự từ bỏ sản phẩm được quyết định bởi nhiều yếu tố.

Theo Beyond human-computer interaction, 2nd (3rd) ed., Edition John Wiley & Sons Ltd. về nguyên tắc cơ bản của thiết kế, tổng kết là:


Về mức độ trải nghiệm (User Experience)

satisfying - độ thoả mãn (về mọi khía cạnh)
aesthetically pleasing - thấy thú vị (cảm giác thân thiện gây cho mình muốn sử dụng)
enjoyable - thấy yêu thích (cao hơn cấp độ thú vị)
supportive of creativity - có tính đột phá (có tác dụng tốt trên cả mong đợi)
engaging - thấy hấp dẫn (cao hơn thú vị, dưới cấp độ yêu thích)
pleasurable - tháy sung sướng (cao hơn yêu thích - đáp ứng toàn diện yêu cầu)
rewarding - có cảm xúc được thừa hưởng
exciting - thấy vui vui (dưới cấp độ thú vị)
fun - thấy có vẻ hài hước (cao hơn exciting)
entertaining - được thư giãn, thoả trí (cao hơn fun)
provocative - thấy bị chọc tức nhẹ (fun nhưng gây phản cảm)
helpful - thấy hữu ích (có lợi)
surprising - thấy ngạc nhiên (mới lạ)
motivating - tạo động lực (gây ảnh hưởng tích cực)
enhancing sociability - mở rộng xã hội hoá (giao tiếp tương tác với ng khác nhiều hơn, biết nhiều bạn bè hơn)
emotionally fulfilling - tràn đầy cảm xúc
challenging - thấy có thử thách

boring - thấy buồn tẻ
annoying - thấy phiền (gây khó chịu)
frustrating - thấy bực bội (cao hơn annoying)
cutesy - thấy dễ thương

Xem thêm tại đây.
TesterPro Admin.

Post Reply

Return to “Các mẫu trường hợp kiểm định cơ bản cho độ dễ sử dụng/ Basic usability testcase patterns”