Web GUI, Usability, User Experience testcases/ Mẫu testcases cho Web GUI, Usability, User Experience

Mẫu testcase, và phân tích testcase điển hình với các ứng dụng web nói chung, client server (trang thông tin điện tử vnexpress.net, forum, blog, trang thương mại điện tử sendo.vn, nghiệp vụ chuyên trách: quản lý hoá đơn, quản lý nhân sự..)
Post Reply
User avatar
TesterPRO Admin
Posts: 39
Joined: Tue Sep 19, 2017 11:02 am

Web GUI, Usability, User Experience testcases/ Mẫu testcases cho Web GUI, Usability, User Experience

Post by TesterPRO Admin » Wed Sep 27, 2017 12:58 am

Hi,
Hiện với một màn hình úng dụng web, thì GUI, Usability, User Experience chúng ta xử lý thế nào?

Tất nhiên với kinh nghiệm từ desktop guide, cũng kha khá rồi. Ở đây chỉ nêu ra một số công nghệ đã chuẩn hóa tự động cho việc xác định 03 yếu tố này:

1. GUI:
- bản chất của GUI web là phải validate các thuộc tính trên HTML DOM node, vậy với màu sắc hình khối miếng mảng, láy từ HTML CSS, bạn có thể inspect trong mỗi browser để xem giá trị
- nếu cần có thể dùng các tool đã có mẫu sample code sẵn để dùng như Selenium for web GUI, HERA
- tham khảo cases từ desktop

2.. Usability & User Experience:
- theo dõi thói quen, mức độ yêu thích qua heat maps, hoặc theo dõi quá trình click, đưa chuột vào các vùng, nút, qua tool Google Analytic, Mixpanel
- tham khảo thêm khía cạnh cụ thể choa UX, từ desktop cases

Tham khảo thêm từ desktop guide.
Mong comment từ mọi người.
TesterPro Admin.

Post Reply

Return to “Các mẫu trường hợp kiểm định cơ bản cho web apps/ Basic web app testcase patterns”