Chat testcases/ Mẫu testcases cho chatting, chat room

Mẫu testcase, và phân tích testcase điển hình với các ứng dụng desktop nói chung (ví dụ: ứng dụng chat Skype, ứng dụng xem film, ứng dụng Microsoft Word, phần mềm NotePad, phần mềm Microsoft Paint...vv..)
Post Reply
User avatar
TesterPRO Admin
Posts: 39
Joined: Tue Sep 19, 2017 11:02 am

Chat testcases/ Mẫu testcases cho chatting, chat room

Post by TesterPRO Admin » Mon Sep 25, 2017 2:34 am

Hi,
Chat là một chức năng cần thiết cho các app hỗ trợ, support app chính.

Vậy chức năng, GUI, performance, security, CREIU cần đảm bảo như cá app khác, hoặc như thiết kế.

Dưới đây là tổng hợp các trường hợp cơ bản nhất, mà mỗi khi bạn đề câp tới chatting cần lưu ý.

chat.jpg
Xem ảnh thật ở đây.

Xem mẫu testcase ở đây.

Mời fans cho thêm ý kiến!
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
TesterPro Admin.

phuongnhung1809
Posts: 1
Joined: Wed Oct 04, 2017 10:34 am

Re: Chat testcases/ Mẫu testcases cho chatting, chat room

Post by phuongnhung1809 » Sun Oct 08, 2017 3:32 am

cho e hỏi CREIU là viết tắt của gì a?

hoangcd19
Posts: 1
Joined: Tue Oct 31, 2017 12:34 pm

Re: Chat testcases/ Mẫu testcases cho chatting, chat room

Post by hoangcd19 » Mon Jan 01, 2018 1:40 pm

1.C= Correctness = Chính xác --- check tính năng của ứng dụng
2.I= integrity = toàn vẹn --- Check sercurity
3.R= Reliability= Tin cậy
4.E= Efficiency= hiệu năng (mình gộp 3. với 4. lại với nhau để check performance + memory + code )
5.U= Usability= mức khả năng --- check GUI
còn thiếu gì Admin bổ sung cho em với nhé.

Post Reply

Return to “Các mẫu trường hợp kiểm định cơ bản cho desktop apps/ Basic desktop app testcase patterns”