Unit test cases/ Mẫu testcases chung cho UnitTest

Mẫu testcase, và phân tích testcase điển hình với các ứng dụng desktop nói chung (ví dụ: ứng dụng chat Skype, ứng dụng xem film, ứng dụng Microsoft Word, phần mềm NotePad, phần mềm Microsoft Paint...vv..)
Post Reply
User avatar
TesterPRO Admin
Posts: 39
Joined: Tue Sep 19, 2017 11:02 am

Unit test cases/ Mẫu testcases chung cho UnitTest

Post by TesterPRO Admin » Tue Sep 26, 2017 8:28 am

Hi,
Việc tester đôi khi mó tay vào làm UT cho dev hoàn toàn là có thể.

Vậy tester cần biết một số chuẩn quality code, theo sách Code Complete 2, các chuẩn của một sản phẩm gọi là coding được xác nhận như sau:
 • Độ phức tạp của lớp có theo chuẩn không? <50 (chuẩn)
 • WMC? Số lượng method trong class 20-40
 • DIT? Độ sâu mức thừa kế từ đầu <6
 • Coupling? Từ 1 lớp này (gọi, bị gọi) sang các lớp khác <14
 • Response? Số lần phản hồi về của đối tượng khi bị gọi 17-80
 • NOM? Số lần gửi thông tin đi của đổi tượng khi bị gọi <9 each method
 • GAMA? ** Mức gắn kết to 0 ((1/tổng attributes)*tổng các methods tác động attributes - tổng các methods)/(1-tổng các methods)
 • MHF? Số lượng các attribute thấy được / tổng 0.154≤MHF≤ 0.387
 • AHF? Số lượng các attribute ẩn/ tổng 0.192≤ AHF≤0.355
 • MIF? Số method thừa kế/ tổng 0.25≤MIF≤0.52
 • AIF? Số attribute thừa kế/ tổng 0.633≤AIF≤0.815
 • PF? Số overriding method/ tổng 0.053≤PF≤0.108


Xem clip huong dan lam UT.
Vậy, tổng hợp cho UT sẽ là

ut.jpg
Ảnh lớn,

Mẫu checklist UT.

Mẫu testcase đây.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
TesterPro Admin.

Post Reply

Return to “Các mẫu trường hợp kiểm định cơ bản cho desktop apps/ Basic desktop app testcase patterns”