File converting testcases/ Mẫu testcases cho ứng dụng chuyển đổi định dạng file

Mẫu testcase, và phân tích testcase điển hình với các ứng dụng desktop nói chung (ví dụ: ứng dụng chat Skype, ứng dụng xem film, ứng dụng Microsoft Word, phần mềm NotePad, phần mềm Microsoft Paint...vv..)
Post Reply
User avatar
TesterPRO Admin
Posts: 39
Joined: Tue Sep 19, 2017 11:02 am

File converting testcases/ Mẫu testcases cho ứng dụng chuyển đổi định dạng file

Post by TesterPRO Admin » Tue Sep 26, 2017 4:14 am

Hi,
Năm 2005 mình được làm với rất nhiều nghiệp vụ cho máy in. Và KH khá tên tuổi (ko tiện nêu tên). Và mình nghĩ sẽ collect tại đây nhóm mẫu thiết kế testcases của 02 bài toán:

- Thiết kế driver cho máy in (tức là phần mềm để quản lý việc in ấn trên máy in)
- Hệ thống chuyển đổi định dạng file (mà các bạn thường hay chuyển định dạng mp3, hay sách điện tử từ .epub sang .pdf ý)

Về nghiệp vụ chuyển đổi định dạng file
- Thành phẩm chỉ là một câu lệnh cmd, ví dụ: cvtr A B
(A là file cần convert, B là file sau khi convert)
- Khó khăn nhất là lỗi: chư in ra bị bé ngang. Crash OS Windows màn hình xanh khi run lệnh này.

conv.jpg
Xem hình lớn.
Mẫu testcase tương tự ở đây.

Mời comment thêm của mọi ng,
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
TesterPro Admin.

Post Reply

Return to “Các mẫu trường hợp kiểm định cơ bản cho desktop apps/ Basic desktop app testcase patterns”