GUI on screen testcases/ Mẫu testcases cho GUI nói chung trên màn hình

Mẫu testcase, và phân tích testcase điển hình với các ứng dụng desktop nói chung (ví dụ: ứng dụng chat Skype, ứng dụng xem film, ứng dụng Microsoft Word, phần mềm NotePad, phần mềm Microsoft Paint...vv..)
Post Reply
User avatar
TesterPRO Admin
Posts: 39
Joined: Tue Sep 19, 2017 11:02 am

GUI on screen testcases/ Mẫu testcases cho GUI nói chung trên màn hình

Post by TesterPRO Admin » Mon Sep 25, 2017 4:33 am

Hi,
Đôi khi có bạn thắc mắc là: cho em hỏi muốn xem xét về GUI của một màn hình của app bất kỳ, vậy e cần quan tâm những phương điện gì?
- Xin thưa là: trong môn học Human Computer Interaction - HCI, đã chỉ ra 05 cấp về thế nào gọi là thành công của sự tương tác. Và khoảng 16-17 tính dễ sủ dụng của một ứng dụng (có thể bạn lại có câu hỏi là: Thế nào gọi là dễ sử dụng?). Vậy mình sẽ dựa vào đó để phân ra tiếp các mẫu test case như dưới đây.

Lại có bạn hỏi tiếp: vang anh, vậy pha màu thế nào cho hài hoà, không, ý em nói là, làm thế nào để tester biết màu sắc đang có là vô lý?
- Thưa là: e nên tham khảo qua colorcombos.com

Rồi tiếp: anh ơi dể test sound cần quan tâm tới cái gì?
- Thưa là: em nên chuyển nó sang dạng sóng (dùng Audacity) để biết khi nào có sound, khi nào sound bị chói...chứ tai nghe thì toàn tai trâu ko nghe chuẩn đâu.

GUI gồm:
- Độ phân giải màn hình hiện app
- Thông số màu sắc, kích cỡ, cân nặng, sóng âm, bước film...
- Các chuẩn thiết kế HCI
- Tài nguyên bị ngốn, tốc độ phản hồi phải phù hợp khi hiện, xử lý các GUI trên
- Theo tông
- Vẻ đẹp (theo định nghĩa của KH)

Tổng quan qua một mindmap:
gui.jpg
Ảnh cỡ lớn xem ở đây.

Mẫu testcase GUI, xem ở đây, và đây.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
TesterPro Admin.

Post Reply

Return to “Các mẫu trường hợp kiểm định cơ bản cho desktop apps/ Basic desktop app testcase patterns”