Hướng dẫn áp dụng Quy trình kiểm định chung cho dự án cụ thể của bạn

Nêu các kiến thức cơ bản nhất, bạn bắt buộc cần học/đọc qua nếu bạn mong muốn tìm hiểu về nghề nghiệp Kiểm định, kiểm thử phần mềm
Post Reply
User avatar
TesterPRO Admin
Posts: 39
Joined: Tue Sep 19, 2017 11:02 am

Hướng dẫn áp dụng Quy trình kiểm định chung cho dự án cụ thể của bạn

Post by TesterPRO Admin » Wed Sep 20, 2017 1:36 am

Chào các fans,

Post trước nêu về Quy trình chung về kiểm định phần mềm của dự án.

Post này xin đưa ra Hướng dẫn áp dụng Quy trình đó.

Tất nhiên có bạn thắc mắc là: đã có Quy trình rồi cần gì Hướng dẫn nữa?
- Xin thưa là: cũng như một đạo Luật mới ra của Nhà nước vậy, có Luật nghĩa là chỉ là lý thuyết cơ sở để mình đọc hiểu, còn thực thi Luật, và hướng dẫn chấp hành một Luật, sẽ cần phải tới những Nghị định và Thông tư đi kèm. Người dân sẽ theo các Nghị định và Thông tư đi kèm Luật để hiểu và áp dụng rõ ràng hơn.

Cụ thể Hướng dẫn, link đây, gồm các phần sau:

I. GIỚI THIỆU 5
1. Mục đích 5
1.1. Mục đích của tài liệu này là: 5
1.2. Các hoạt động kiểm định trong các dự án phần mềm thường được thực hiện bởi: 5
2. Phạm vi áp dụng 5
3. Định nghĩa các thuật ngữ liên quan 5
4. Tài liệu liên quan 6

II. NỘI DUNG 7
1. Nêu lại quy trình kiểm định dự án 7
7
2. Cách ước lượng lỗi cho kế hoạch kiểm định 7
3. Cách ướng lượng số trường hợp kiểm định 8
11
4. Các giai đoạn kiểm định 11
4.1. Kiểm định đơn vị (unit test) 11
12
4.2. Kiểm định tích hợp 13
4.3. Kiểm định hệ thống 15
4.4. Kiểm định người dùng cuối 19
5. Phân loại kiểm định 20
5.1. Kiểm định theo chức năng 20
5.2. Kiểm định về giao diện người dùng (GUI) 21
5.3. Kiểm định với cơ sở dữ liệu 21
5.4. Kiểm định hiệu năng 22
5.5. Kiểm định theo hướng dịch vụ 22
5.6. Kiểm định về độ bảo mật và an toàn 23
5.7. Kiểm định hồi quy 23
5.8. Kiểm định giám sát thay đổi yêu cầu 24
6. Kỹ thuật kiểm định 24
6.1. Kiểm định hộp đen 24
6.2. Kiểm định hộp trắng 24
7. Công cụ kiểm định, công cụ hỗ trợ kiểm định 25
7.1. PMTool 25
7.2. Cho kiểm định chức năng 25
7.3. Cho kiểm định giao diện tương tác – GUI 26
7.4. Cho kiểm định hiệu suất – profiling 26
7.5. Cho kiểm định bảo mật 26
8. Đánh giá việc kiểm định 26
8.1. Đánh giá công việc kiểm định 26
8.2. Đánh giá xu hướng lỗi thu thập 26
8.3. Đánh giá rủi ro và lập lại kế hoạch tiếp 27
9. Đo đạc việc kiểm định 27
HẾT 27

Mình sẽ bổ sung và cập nhật dần trong thời gian tới.

Nhờ các fans xem và cho ý kiến. Thanks
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
TesterPro Admin.

Post Reply

Return to “Các kiến thức lý thuyết cơ bản/ Basic concepts”