Page 1 of 1

Desktop & Web GUI testcases/ Mẫu testcases cho desktop và web

Posted: Wed Sep 27, 2017 5:43 am
by TesterPRO Admin
Hi,
Với GUI checking có rất nhiều tool tối tân cho bạn để làm việc này.

Chỉ khuyên bạn rằng ko dùng mắt để validate (mà hiện tại tôi phỏng vấn 10 bạn thì 9 bạn bản validate bằng mắt - tức là kiểu như: e nhìn thấy nó được là được). Thế là SAI ạ!

Tham khảo Desktop & Web GUI testcases

Mong comment mọi người.