Performance testcases/ Mẫu testcases cho kiểm định hiệu năng

Mỗi hệ thống có thiế kế riêng, platform riêng, xong khi nói tới kiểm định hiệu năng, cần đề cập tới: load, stress, volume và profiling. Đây là các cách tiếp cận cơ bản nhất mà các testers biết về hiệu năng
Post Reply
User avatar
TesterPRO Admin
Posts: 39
Joined: Tue Sep 19, 2017 11:02 am

Performance testcases/ Mẫu testcases cho kiểm định hiệu năng

Post by TesterPRO Admin » Mon Sep 25, 2017 5:54 am

Mỗi hệ thống có thiế kế riêng, platform riêng, xong khi nói tới kiểm định hiệu năng, cần đề cập tới: load, stress, volume và profiling. Đây là các cách tiếp cận cơ bản nhất mà các testers biết về hiệu năng.

Với loadtest:
- Hiện nay đa phần desktop app, webapp, mobile app đều có thể áp dụng theo chuẩn:
1. Xem link webservice rồi tạo mẫu trên Jmeter hoặc Blazemeter
2. Cấu hình số lượng VU chạy
3. Trang bị plugin để lấy tài nguyên tiêu tốn phía server
4. Tổng hợp báo cáo
- Mục tiêu của load cần ghi nhớ:
+ Thời gian phản hồi cho 1 tác vụ
+ Tài nguyên tiêu tốn cho 1 tác vụ
+ Tốc độ gửi lên server trên một đơn vị thời gian của 1 tác vụ

Câu hỏi: Vậy có những trhp e ko biết làm thế nào để lấy mẫu để cho vào Jmeter.
- Thưa là: không lo, bạn dùng Wireshark để xem xét dữ liệu ra vào app, và sẽ có đc luồng data làm mẫu để cho vào Jmeter.

Với stresstest:
- tương tự loadtest, và cần làm thế nào đó để giảm ram, cpu, hdd, băng thông đi

Với profiling
- là loadtest song chỉ với 1VU

Với volume test
- là loadtest, song có lượng lớn bản ghi trong DB

Một mẫu clip demo thao tác, dạy cách làm ở các loại tool (gồm cả Jmeter):
- Tại đây
- Và tại đây: phút 20:08

Tổng hợp:

per.jpg
Ảnh to.

Mẫu case hiệu năng chung
Mẫu case loadtest, và viết báo cáo.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
TesterPro Admin.

Post Reply

Return to “Các mẫu trường hợp kiểm định cơ bản cho hiệu năng của ứng dụng/ Basic performance testcase patterns”