UnitTest, Integration testcases/ Mẫu testcases cho web UT, IT

Mẫu testcase, và phân tích testcase điển hình với các ứng dụng web nói chung, client server (trang thông tin điện tử vnexpress.net, forum, blog, trang thương mại điện tử sendo.vn, nghiệp vụ chuyên trách: quản lý hoá đơn, quản lý nhân sự..)
Post Reply
User avatar
TesterPRO Admin
Posts: 39
Joined: Tue Sep 19, 2017 11:02 am

UnitTest, Integration testcases/ Mẫu testcases cho web UT, IT

Post by TesterPRO Admin » Wed Sep 27, 2017 1:12 am

Hi,
Với UT, IT cho web cũng tương tự như cho desktop guide, bổ sung thêm:

1. Cần focus thêm về HTML, CSS, JS client source code (khác với serverside sourcecode) cho UT, IT qua 02 cách:
- compare source HTML từ build này tới build mới
- inspect (qua browser) để validate giá trị
- có thể lấy các cases UT từ desktop validate cho web UT
- mẫu clip hướng dẫn cách làm
- dùng HERA hoặc Selenium để validate các thuộc tính trên GUI (khi whitebox UT mình ko xử lý đc)

2. Với IT của web app thì hoàn toàn tương tự với desktop guide

Mong comment từ mọi người.
TesterPro Admin.

Post Reply

Return to “Các mẫu trường hợp kiểm định cơ bản cho web apps/ Basic web app testcase patterns”