Login, registration, datetime, uploading, chat, search testcases/ Mẫu testcases cho Login, registration, datetime...

Mẫu testcase, và phân tích testcase điển hình với các ứng dụng web nói chung, client server (trang thông tin điện tử vnexpress.net, forum, blog, trang thương mại điện tử sendo.vn, nghiệp vụ chuyên trách: quản lý hoá đơn, quản lý nhân sự..)
Post Reply
User avatar
TesterPRO Admin
Posts: 39
Joined: Tue Sep 19, 2017 11:02 am

Login, registration, datetime, uploading, chat, search testcases/ Mẫu testcases cho Login, registration, datetime...

Post by TesterPRO Admin » Wed Sep 27, 2017 12:38 am

Hi,
Tương tự như desktop guide về nhóm testcases cho:
- login
- registration
- datetime
- uploading file
- chat
- search
- flow on multi-screens


Lưu ý thêm về cases security cho các chức năng trên khi trên web.
Mong góp ý từ fans.
TesterPro Admin.

Post Reply

Return to “Các mẫu trường hợp kiểm định cơ bản cho web apps/ Basic web app testcase patterns”