#những_sách_hay_cần_đọc_cho_kiểm_định_viên
 
Về kiểm định cho Database, có một sách nêu cụ thể từng chi tiết khi bạn muốn validate những gì từ: chức năng của ứng dụng tới phần…. Cơ sở dữ liệu, các phương pháp, cách làm câu lệnh cụ thể, đó là:
 
Database Testing Tutorial của nhóm chuyên làm các hướng dẫn lập trình tutorialspoint.com.
 
Vậy sách này nêu gì?:
1. Hướng dẫn bạn cách tiếp cận với từng kiểu loại test mà cần tới database testing: check cấu trúc dữ liệu; check stored và views data; check data sau khi làm với mỗi chức năng; check data dưới dạng lượng lớn và chịu tải khi làm với mỗi chức năng.
 
2. Từng kiểu loại database testing: Chủ yếu dựng mẫu data và check blackbox với:
– Có check cấu trúc thiết kế DB: convention của tên bảng, trường, chỉ mục, khoá…xem có vi phạm 3 chuẩn database không?
– Check DB Object: check script xoá và tạo các mẫu (nếu có) object schemas, tables, stored procedures, và Triggers
– Có test các thủ tục stored db: check việc lưu và sử dụng có đầy đủ không. Có bị thừa khi chưa xoá stored sau khi dùng ko?
– Có test các trigger: check khi kích hoạt trigger có làm đúng theo thiết kế không trong tưng điều kiện các câu hỏi.
– Có check table và fields có đúng naming convention ko? các khoá, indexes, độ dài có tuân thủ không
– Khi tích hợp với nhiều loại dữ liệu ở DB khác, ở WS khác.
– Khi làm hiệu năng với DB, xem server xử lý chậm hay nhanh với luông dữ liệu nào khi ra vào DB. Với dữ liệu thường, với dữ liệu lớn.
– Kết hợp với DB trên front-end (dạng file, qua local cache)
 
3. Một số mẫu lỗi DB điển hình: cả nhà xem clips cho tổng quát:
– Bị tạo cùng thông tin gây chậm truy vấn
– Bị khoá DB
– Bị phân mảnh
– Bị trượt con trỏ khi nhảy tới bản ghi
 
 
DB testing checklist: ở đây
 
Sách rất dễ kiếm: Link download

Comments

comments