🎯[Khóa học: Xây dựng ứng dụng AI Chatbot với Voice Tiếng Việt]🎯
Xem demo: https://www.youtube.com/watch?v=XlLCiU4d4Tg
.
.
.
👉Giảng viên:
KoolJ
testerpro.org/admincv


👉Kiểu học:
LiveStream – 10 buổi qua Skype – Học phí 1,5tr vnd/acct – đăng ký qua m.me/testerprovn
Offline – cần ít nhất 10 bạn đăng ký, học trong 8 buổi – học phí 4tr vnd/acct, địa điểm học 21 đường Láng – đăng ký qua m.me/testerprovn


👉Đầu vào trình độ và điều kiện:

 • Laptop mang theo, tối thiểu core i5, ssd 50gb
 • Biết lập trình Python. Nếu chưa biết, sẽ học thêm 1-2 buổi bù
 • Biết xây dựng api từ NodeJS, biết lập trình javascript,. Nếu chưa biết, sẽ học thêm 1-2 buổi bù
 • Không cần biết Tiếng Anh

👉Đầu ra:

 • Biết tạo chatbot AI, với mọi ngôn ngữ, theo framework: intent, story, domain có sẵn
 • Tích hợp giọng nói Tiếng Việt vào chatbot
 • Triển khai chat bot vào Facebook, Slack, Website thương mại

Ngày 1: Giới thiệu chung

 • Giới thiệu các kiểu chatbot và framework đi kèm
 • Giới thiệu AI chatbot theo phân tích intent, entity, story, domain
 • Cài cắm công cụ học tập
 • Thực hiện mẫu chat story

Ngày 2:

 • Thực hành python phân tích hướng đi chatbot theo seq2seq
 • Tạo nhóm các câu hỏi trả lời mẫu
 • Thực hiện map với tensoflow
 • Tạo model
 • Thử model đã tạo

Ngày 3:

 • Thực hành phân tích chatbot theo intent, story, domain, entity
 • Tạo pipleline xử lý NLP câu chuỗi
 • Thêm mô hình bên ngoài
 • Thử với pipleline đã tạo

Ngày 4

 • Thực hành python lưu bộ nhớ slot, entity
 • Tạo python function gọi tới vùng nhớ
 • Xử lý vùng nhớ chung cho phân loại entity câu chuỗi

Ngày 5

 • Thực hành viết api gọi dữ liệu từ database
 • Thực hành python các action customize
 • Tạo api lấy data qua nodejs db mongo
 • Gắn api vào action

Ngày 6

 • Thực hành Python action customize phần 2
 • Tạo GUI ReactJS cho chatbot

Ngày 7

 • Tích hợp Facebook, Slack,
 • Tích hợp qua một Web site

Ngày 8

 • Tích hợp giọng nói Việt
 • Tích hợp chuyển đổi speech to text tiếng Việt
 • Tích hợp chuyển đổi text to speech tiếng Việt

📫Mọi thông tin trao đổi, đăng ký học xin qua #TesterPRO:
koolj@testerpro.org
m.me/testerprovn
📫Nộp học phí qua:
testerpro.org/payment


Thank you!
KJ

Comments

comments