[Data science 4 business men course]
[Offline, livestream, online và offline 1 thầy 1 trò]

Tên khóa học: 🎯 Cơ bản phân tích dữ liệu dự đoán, ra quyết định cho doanh nghiệp🎯

👉Tham khảo:
https://www.testerpro.org/edu/course/index.php?categoryid=1
Khóa bizda301

👉Đối tượng:
– Các bạn làm kinh doanh nhỏ
– Các bạn không biết CNTT, không biết tieng Anh
– Các bạn là những người làm về Sale, Marketing, về Kinh doanh, ngân hàng, tài chính, nhà phân tích dự đoán doanh thu
– Các bạn mong muốn dự đoán, dự báo tình hình kinh doanh trong tương lai, dựa trên số liệu kinh doanh mình đang có

👉Nội dung học: offline – 8 ngày, mỗi ngày 2gio; online – 8h clips; livestream – clips + 10h support qua Skype
Xem: https://docs.google.com/…/1pi1K6bMNtvfORE6PFSRYN8d2Gb…/edit
Sheet: Khóa Data
Môn: Cơ bản phân tích dữ liệu dự đoán, ra quyết định cho doanh nghiệp – bizda301

👉Kỹ năng sau khóa học:
– Biết những lý thuyết cơ bản về thống kê dự đoán trong kinh doanh
– Biết sử dụng Tableau để dự đoán kinh doanh (time series, logistic regression…)
– Biết sử dụng Power BI để dự đoán kinh doanh (sử dụng DAX trong timeseries, logistic regression, multi visuals…)
– Biết trang trí visual trên data đẹp để làm báo cáo
– Biết thu thập dữ liệu, làm sạch, biến đổi dữ liệu để báo cáo

👉Phương tiện kèm khi tham gia học:
– Máy tính laptop: cấu hình thấp nhất: core i3, ram 4gb, windows 10

👉Địa điểm hoc: 
– Offline, phí 4tr/acct, lớp ít nhất 10 bạn. Học tại 26 Đường Láng.
– Online, clips + tài liệu + hỗ trợ 24/7, phí 550k/account: register qua testerpro.org/edu , khóa bizda301
– Livestream, clips + tài liệu + hỗ trợ 10 buổi qua Skype, mỗi buổi 1h, phí 1,5tr: register qua testerpro.org/edu
– Học 1-1, offline, 1 thầy 1 trò, địa điểm bạn chọn: 10 buổi, mỗi buổi 3h – phí học 10 tr vnd.

Clip demo giới thiệu khóa học: Như clip đính kèm này.

[Data science 4 business men course][Offline, livestream, online và offline 1 thầy 1 trò]Tên khóa học: 🎯 Cơ bản phân tích dữ liệu dự đoán, ra quyết định cho doanh nghiệp🎯👉Tham khảo:https://www.testerpro.org/edu/course/index.php?categoryid=1Khóa bizda301👉Đối tượng:- Các bạn làm kinh doanh nhỏ- Các bạn không biết CNTT, không biết tieng Anh- Các bạn là những người làm về Sale, Marketing, về Kinh doanh, ngân hàng, tài chính, nhà phân tích dự đoán doanh thu- Các bạn mong muốn dự đoán, dự báo tình hình kinh doanh trong tương lai, dựa trên số liệu kinh doanh mình đang có👉Nội dung học: offline – 8 ngày, mỗi ngày 2gio; online – 8h clips; livestream – clips + 10h support qua SkypeXem: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pi1K6bMNtvfORE6PFSRYN8d2GbXoSrklNqGEucFUmKA/edit#gid=1064852288Sheet: Khóa DataMôn: Cơ bản phân tích dữ liệu dự đoán, ra quyết định cho doanh nghiệp – bizda301👉Kỹ năng sau khóa học:- Biết những lý thuyết cơ bản về thống kê dự đoán trong kinh doanh- Biết sử dụng Tableau để dự đoán kinh doanh (time series, logistic regression…)- Biết sử dụng Power BI để dự đoán kinh doanh (sử dụng DAX trong timeseries, logistic regression, multi visuals…)- Biết trang trí visual trên data đẹp để làm báo cáo- Biết thu thập dữ liệu, làm sạch, biến đổi dữ liệu để báo cáo👉Phương tiện kèm khi tham gia học:- Máy tính laptop: cấu hình thấp nhất: core i3, ram 4gb, windows 10👉Địa điểm hoc: – Offline, phí 2.5tr,1 lớp 12 bạn: TechMaster Vietnam, chi nhánh Tố Hữu- Online, clips + tài liệu + hỗ trợ 24/7, phí 550k/account: register qua testerpro.org/edu , khóa bizda301- Livestream, clips + tài liệu + hỗ trợ 10 buổi qua Skype, mỗi buổi 1h, phí 1,5tr: register qua testerpro.org/edu- Học 1-1, offline, 1 thầy 1 trò, địa điểm bạn chọn: 10 buổi, mỗi buổi 3h – phí học 10 tr vnd.Clip demo giới thiệu khóa học: Như clip đính kèm này.Welcome,KJ

Posted by Tuấn Anh Phạm on Saturday, 6 April 2019

Comments

comments