#những_sách_hay_cần_đọc_cho_kiểm_định_viên
#kiểm_định_cơ_bản

Review sách Handbook of Usability Testing của Rubin & Chisnel

Những sách nói về khái niệm chung đã có nhiều. Nay có một sách rất cụ thể, rất chi tiết, rất step by step cho việc kiểm định: tính dễ sử dụng của ….bất cứ cái gì, chứ không hẳn phần mềm!

Vậy xin review vài nét về sách:
1. Nêu về các hướng gợi ý về chất lượng trong việc sử dụng sản phẩm, từ đó suy ra các kiểu , các trường hợp cụ thể trong việc phán xét: thế nào là KHÓ SỬ DỤNG
– Ethnographic
– Participatory design
– Focus group
– Surveys/Walkthroughs
– Paper prototyping
– Expert evaluation

2. Đối tượng bạn cần focus:
– Khi so sánh: cái lợi và yếu điểm của thiết kế, các thao tác có thể block khi user dùng, điều gì làm user cảm thấy dễ dùng, và sau đó họ sẽ biết cách làm tiếp những gì từ sản phẩm
– Khi xác nhận:
– Khi định lượng: thao tác hiện tại có tương đồng với các thao tác khác, các yếu tố quyết định các thao tác chung nhất, các thông báo đã đúng và đủ khi thao tác chưa, các tài liệu hỗ trợ có kèm theo không, khách hàng có thêm câu hỏi gì ko?

4. Khi nào cần focus: giai đoạn ST, AT

Kỹ năng nào bạn cần cho dù vai trò bạn là gì: có khả năng tự học nhanh, biết lắng nghe, có cái nhìn tổng quát, biết tổng hợp, giao tiếp linh hoạt….

5. Lập kế hoạch cho kiểm định độ dễ sử dụng: các yêu cầu, tài nguyên con người, chiến lược làm, công cụ hỗ trợ, ước lượng số hoá các công việc, số lỗi dự kiến tìm ra

6. Kết hợp với vai trò khác trong team, thực hiện và giám sát việc thực hiện cùng các vai trò đó, các phương pháp cho việc tóm lược các vấn đề Khó Sử Dụng cho các sếp.

7. Phân tích xu hướng tổng hợp vấn đề gặp. Gợi ý các giải pháp sửa.

8. Đưa xu hướng của trải nghiệm người dùng.

Quá đã!

Bạn có thể tìm bản PDF trên Google, hoặc tại đây

 

Comments

comments