Mô tả tính năng sản phẩm:
• Deeplearning Education: Tự động tìm và dựng khóa học; tự động phát hiện thái độ tích cực học viên khi học tập online; tự động đào thải khóa học, và update nội dung khóa học realtime.
• Logic tự động chọn lọc một khóa học qua internet (wiki, mooc, youtube) từ lệnh của voice chatbot.
• Build tự động khóa học/bài học (lecture). Tự tạo 2-3 kiểu trình bày lecture (performance types).
• Nhận diện qua camera thái độ học viên khi xem lecture online; dẫn tới việc thay đổi realtime kiểu trình bày (performance types).

Công nghệ sử dụng:
• AWS Rekognition, Sagemaker, Lambda, Amplify, S3, Cloudfront, DynamoDB, SNS
• Java & Webdriver
• FPT OpenAI
• Rasa Core
• NodeJS + ReactJS

Tương lai:
• Tối ưu việc check khóa học với rule cho trước (clip, text).
• Bổ sung các performance types.

Tham khảo: https://docs.google.com/presentation/d/1yHoOaaYh5hw70zM-I0qK1sofT5pBA9GEi5K5m0RTzSo/edit?usp=sharing

Comments

comments