On Air: https://youtu.be/dBzx52H255Y

Slide: https://docs.google.com/presentation/d/1-fVEWMhhZIkgGTMSE3Zsqq7k_aG7o-EcepWIZtNRVhY/edit?usp=sharing

Mô tả tính năng sản phẩm: 
• Logic tự động tìm kiếm khách hàng trên mạng xã hội theo một nhóm từ khóa, mẫu câu cho trước
• Khi tìm được khách hàng phù hợp, tự động gửi email/sms giới thiệu sp phù hợp tới khách hàng đó
• Khách hàng khi chọn và xem sp sẽ đưa tới botchat
• Botchat tự động hỏi text/voice và tư vấn, hoặc tạo luôn đơn hàng
• Khi đơn hàng được tạo (trong lúc chat) sẽ gửi đơn hàng email/sms cho sale officer
• Chatbot cũng tổng hợp báo cáo đơn hàng, các câu hỏi quản lý… cho Manager khi text/voice tới

Công nghệ sử dụng:
• AWS Amplify, S3, Cloudfront, DynamoDB, SNS
• Java & Webdriver
• FPT OpenAI
• Rasa Core
• NodeJS + ReactJS

Tương lai:
• Bổ sung các câu hỏi cho chatbot về data analytic, phân tích theo dõi thị trường về một sp nào đó
• Bổ sung nhiều entity mapping cho logic tự động tìm kiếm khách hàng theo mục tiêu

Demo:

Comments

comments