#tester_dummy
#automation_web_testing
 
Có nhiều học viên ái ngại là: anh ơi, bài và clip auto test của anh dài quá, e ngại đăng ký. Vậy sau đây là……
 
8 bước đơn giản hướng dẫn ngắn khi dùng framework HERA + Webdriver cho đa phần các tester không biết code:
 
Yêu cầu kiến thức trước khi học:
– Kỹ năng Mềm: <không có>
– Kỹ năng Cứng: Biết về software testing cơ bản. Không cần biết coding. Biết dùng Microsoft Excel.
 
Ứng dụng demo: testerpro.org/shop
 
Kiến thức sau khi học:
Step1: Cài JDK
Step2: Lấy gói ZIP framework HERA, mở ZIP
Step3: Cấu hình browser chạy
Step4: Chạy thử với lệnh tương ứng trên pc Win/Mac
Step5: Chuẩn bị keyword trên Excel
Step6: Run chức năng order hàng (trên 1 browser, trên 2-3 browser cùng lúc)
Step7: Xem kết quả từ báo cáo Excel. Báo cáo lỗi
Step8: Đặt thời gian tự động cho chạy hàng ngày trên Win/Mac.
 
Phục vụ khoá học Kiểm định tự động cho Web – đã update đầy đủ framework chạy trên các browser phổ biến nhất, và hướng tiếp cận ABC nhất cho các tester dummy nhất:
https://www.testerpro.org/edu/enrol/index.php?id=19#section-6
 
Link lấy gói framework HERA (update 25/3/2018):
 
Xem clip link youtube:

Comments

comments