[BookWorm – AIRC] Giải pháp tìm kiếm phân loại khách hàng thông minh, đặt hàng tự động qua chatbot

On Air: https://youtu.be/dBzx52H255Y Slide: https://docs.google.com/presentation/d/1-fVEWMhhZIkgGTMSE3Zsqq7k_aG7o-EcepWIZtNRVhY/edit?usp=sharing Mô tả tính năng sản phẩm: • Logic tự động tìm kiếm khách hàng trên mạng xã hội theo một nhóm từ khóa, mẫu câu cho trước• Khi tìm được khách hàng phù hợp, tự động […]